آموزش کاربردی GIS در شهرسازی

سرفصلهای کلاس GIS – کاربردی شهرسازی:

۱- آشنایی با مفاهیم کلی GIS و نرم افزار های قابل استفاده در این علم با تاکید بر ArcGISDesktop

۲- آشنایی با کاربردهای GIS در علوم مختلف با تاکید بر مهندسی شهرسازی و برنامه ریزی شهری

۳- یادگیری نحوه نصوه نصب نرم افزار ArcGISDesktop 10.2 وکرک کردن و پاک کردن آن همراه با تنظیمات مورد نیاز

بر روی سیستم

۴- آشنایی با انواع داده ها و فرمت های کاربردی در GIS بخصوص انواع فرمت های وکتوری و رستری

۵- کار با ArcCatalog و یادگیری کامل آن همراه یادگیری نحوه ساخت

۶- آشنایی با سیستم های مختصات (Coordinatesystem) و سیستم های تصویر (Project Coordinate system)کاربردی

که در پروژه های داخلی استفاده می شود. از جمله UTM,GCS,LambertIRran وتبدیل آنها به همدیگر و مشکلات موجود

۷- آموزش محیط کاری ArcMap و نحوه کار عمومی با آن از جمله وارد کردن Data،کار با dataframe وزمین مرجع کردن(Georefrencing) فایل های رستری و وکتوری،کار با جداول توصیفی (َAttribute table) از جمله پرسش گیری های شرطی(Qurery)،انتخاب داده ها با استفاده از دستورات Selection(Attribute Or Location) و آنالیزهای آماری بر روی آنها،کار با Style و ساخت Symbol و نماد گذاری (Symbology)،کار با گرافیک و متن بر روی نقشه،نحوه ذخیره نقشه و خروجی گرفتن از آن،کار با داده های ۳D و تبدیل آنها به ۲D و بالعکس،کار با انواع داده های غیر GIS و وارد کردن shapefile,Geodatabase,coverage,databasetable در پروژه ناشی از این موضوع کردن آنها در ArcGIS ازجمله:DWG,DGN,Tiff

۸- آموزش حدودا ۲۵۰ ابزار از ایزارهای ArcToolbox

۹- کار در محیط layout و قوانین و فنون کارتوگرافی و تهیه نقشه استاندارد

۱۰- آموزش کار با GPS های دستی گارمین و وارد کردن نقاط آنها در ArcGIS

۱۱- آموزش کامل کار با نوار ابزار Editor و نحوه رقومی کردن و تصحیح فایل های وکتوری

۱۲-آموزش و یادگیری کامل Topology(ارتباطات مکانی عوارض با همدیگر)همراه با آموزش قوانین (Role) های آن  در عوارض نقطه ای،خطی و پلیگونی و تصحیح اتوماتیک و دستی خطاهای موجود

۱۳-آموزش کامل کار با شبکه های (Network) موجود در شهر از جمله شبکه آب ، گاز و یا شبکه های حمل و نقلی با قوانین خاص خود و آموزش اکستنشن های Geometric Network , Network Analysis

۱۴-آموزش کامل کار با modelbuilder و ساخت ابزارها و تولباکس های اختصاصی شامل مدل های پارامتریک و غیر پارامتریک و اضافه کردن آنها به ArcToolbox

۱۵-آموزش مکان یابی به روش های Ahp و فازی و مکان یابی به روش تاپسیس و  یادگیری اکستنشن هایی از قبیل Spatial Analyst و ۳D Analyst و ابزار های مرتبط با آنها همراه با ساخت نقشه هایی همچون نقشه شیب،جهت شیب،میدان دید،حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی،مساحت گیری سه بعدی،حریم های،تراکم ها،نقشه ۳ بعدی با دید بهتر (TIN)همچنین انجام آنالیز های آماری بر روی فایل های رستری و وکتوری و آموزش روش های متفاوت درون یابی(Interpolation)

۱۶-آموزش کار با ArcScene ساخت مدل های سه بعدی از منطقه مورد نظر و همچنین ایجاد انیمیشن ها و مدیریت فریم های آنها

۱۷-آموزش کار با ArcGlobe و ArcReader

۱۸-آموزش نرم افزار های جانبی و همکار ArcGIS ه همچون Google Earth،دانلود تصاویر ماهواره ای با استفده از satellite downloader ها،Excel و… در حین انجام پروژه های مرتبط

۱۹-آشنایی با علم سنجش از دور،طول موج ها،سنجنده ها و انواع تصاویر ماهواره ای و کاربرد هرکدام از آنها و کار با تصاویر ماهواره ای Landsat در بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر تهران در طول دو دوره زمانی و کار با نرم افزار پردازش تصویر ERDAS Imagine

۲۰-کار با اکستنشن ArcHydro برای به دست آودن حوزه،زیر حوزه،خروجی حوزه،و همچنین حجم و جهت جریان آب در مطالعات آبی

۲۱-آشنایی و کار با طرح های تفصیلی و هادی روستایی و نقشه های مورد نیاز آنها،همراه با نحوه تهیه این نقشه ها

۲۲-تولید نقشه های ابتکاری در برنامه ریزی شهری و شهرسازی،از جمله نقشه های،نمایش موقعیت منطقه ، توضیع فضایی جمعیت،بررسی کیفیت زندگی بر اساس شاخص دسترسی به خدمات عمومی و …