استخدام

استخدام در مشاور در شهرکرد-شهرسازی،جغرافیا،اقتصاد

یک شرکت مشاور نیازمند به استخدام یک نیروی محلی در شهرکرد با مشخصات زیر است.

فارغ التحصیل از یکی از رشته های زیر در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد:
شهرسازی استخدام 
برنامه ریزی شهری و منطقه ای یا برنامه ریزی منطقه ای
جغرافیا و برنامه ریزی شهری استخدام 
اقتصاد

شرح وظایف فرد استخدام شده عبارت است از:
-پشتیبانی و همکاری فنی در محتوای پروژه ها به اقتضای تخصص و رشته تحصیلی
-ارتباط مستمر با سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي و محلي
-پيگيري صدور نامه‌هاي درخواستي براي امضا توسط سازمان برنامه به عنوان دستگاه‌هاي اجرايي محلي يا غير از آن
-مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي محلي و جمع‌آوري اطلاعات
-تنظيم برگزاري جلسه با نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي در استان چهار محال و بختياري
–  شركت در جلسات و تهيه فهرست شركت كنندگان و شرح / خلاصه مذاكرات
–  اداره امور دفتري طرح در شهركرد، تلفن، فاكس، ايميل، تكثير
-نگهداري دفتر محلي با هزینه کارفرما شامل پرداخت قبض آب، برق، گاز، تلفن، نگهداری وسایل و لوازم و فراهم کردن امکانات پذیرایی محدود برای جلسات کاری و حفظ آمادگی دفتر برای حضور و اقامت مهمانان از سایر دفاتر مشاور

تا روز سه شنبه مورخ 10 آبان 1395 با واجدین شرایط  استخدام تماس گرفته خواهد شد و در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه مصاحبه های لازم با واجدین شرایط در شهرکرد انجام می شود.

 

فرم استخدام-شهرکرد