فرم ارسال اطلاعات

فرم مدارک

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    یك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زیر اسكن نموده و فايل آن را ارسال نمایید. 1-1- عکس 4×3 يا 4×6 که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ). 2-1- عکس اسکن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد. 3-1- اندازه عکس اسکن شده بايد حداکثر 400×300 پيكسل و حداقل 300×200 باشد. 4-1- تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. 5-1- حجم فايل ذخيره شده عکس نبايد از 70 کيلو بايت بيشتر باشد. 6-1- حاشيه‌هاي زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده باشد. 7-1- حتي‌الامکان عکس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد. تبصره 1: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
  • هزینه صدور مدرک 21900 تومان