روند سفارش

گروه ArcGIS.ir توانایی اخذ و پردازش تصاویر ماهواره ای مختلف را دارا می باشد و بدین وسیله آمادگی خود جهت ارائه هر گونه خدمات و تولید محصولات متنوع در زمینه سنجش از دور را اعلام می دارد. به منظور سفارش تصاویر ماهواره ای لطفاً مواد زیر را به ایمیل info@arcgis.ir   ارسال فرمائید.

1- نوع ماهواره و نوع سنجنده

2- تاریخ مدنظر

3- محدوده مورد نظر در قالب shapefile و یا KML/KMZ

4- سطح پردازشی داده ها

حداکثر 48 ساعت بعد از ارسال موارد ذکر شده از سوی خریدار، گزارش تصویر و پیش فاکتور ارسال خواهد شد. تصاویر درخواستی حداکثر  2 هفته بعد از تائید خریدار تصاویر تحویل می گردد.  به منظور اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66847424-021 تماس حاصل فرمائید.

GeoEye-1

نوع محصول :

Bundle (MS + PAN)

تعداد باندها :

4+1

قدرت تفکیک مکانی :

0.5 & 2.0

حداقل سفارش به روز :

100 کیلومتر مربع

حداقل سفارش آرشیو :

25 کیلومتر مربع

قیمت به روز :

35.75 USD

قیمت آرشیو :

22.75 USD

تاریخ حالت آرشیو :

بیش از ۹۰ روز از زمان اخذ

 

Ebgfgbgb
نوع محصول :
Panchromatic (PAN)
تعداد باندها :
1
قدرت تفکیک مکانی :
0.5
حداقل سفارش به روز :
100 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
25 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
31.2 USD
قیمت آرشیو :
18.85 USD
تاریخ حالت آرشیو :
بیش از ۹۰ روز از زمان اخذ
توضیحات دیگر :
این ماهواره سنجنده Multi spectral ندارد
WorldView-2
نوع محصول :
Bundle (PAN+ MS1 + MS2)
تعداد باندها :
1+4+4
قدرت تفکیک مکانی :
2.0
حداقل سفارش به روز :
100 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
25 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
35.75 USD
قیمت آرشیو :
22.75 USD
تاریخ حالت آرشیو :
بیش از ۹۰ روز از زمان اخذ
توضیحات دیگر :
سنجنده Multi-specrtral این ماهواره دارای 8 باند‌‌ می‌باشد که در هنگام خرید قابل انتخاب است.
WorldView-3
نوع محصول :
Bundle (PAN + MS + SWIR + CAVIS)
تعداد باندها :
1+8+8+12
قدرت تفکیک مکانی :
.31 & 1.24
حداقل سفارش به روز :
100 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
25 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
49.92 USD
قیمت آرشیو :
90.48 USD
KOMPSAT-3
نوع محصول :
Bundle (MS + PAN)
تعداد باندها :
1+4
قدرت تفکیک مکانی :
0.7
حداقل سفارش به روز :
100 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
25 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
21.6 USD
قیمت آرشیو :
10.8 USD
تاریخ حالت آرشیو :
بیش از 60 روز از زمان اخذ
توضیحات دیگر :
تصاویر اخذ شده که هنوز مدت زمان آرشیو آن‌ها به 60 روز نرسیده است با قیمت کمتر از به روز و بیشتر از آرشیو عرضه‌‌ می‌گردد.
TH-1
نوع محصول :
Bundle (MS + PAN)
تعداد باندها :
4 + 1
قدرت تفکیک مکانی :
2 & 10
حداقل سفارش به روز :
500 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
5000 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
3 USD
قیمت آرشیو :
3 USD
Ikonos
نوع محصول :
Bundle (MS + PAN)
تعداد باندها :
4+1
قدرت تفکیک مکانی :
0.8 & 3.2
حداقل سفارش به روز :
100 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
25 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
24.7 USD
قیمت آرشیو :
13 USD
تاریخ حالت آرشیو :
بیش از 90 روز از زمان اخذ
Edfsfzfw
نوع محصول :
Bundle (MS + PAN)
تعداد باندها :
1+4
قدرت تفکیک مکانی :
.5 & 2
حداقل سفارش به روز :
100 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
25 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
16.991 USD
قیمت آرشیو :
28.99 USD
تاریخ حالت آرشیو :
بیش از ۹۰روز از زمان اخذ
توضیحات دیگر :
این سنجنده در رده تصاویر بزرگ مقیاس از قیمت مناسبی برخوردار است.
spot6
نوع محصول :
Bundle (MS + PAN)
تعداد باندها :
1 + 4
قدرت تفکیک مکانی :
1.5 & 6
حداقل سفارش به روز :
1000 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
250 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
7.15 USD
قیمت آرشیو :
5.85 USD
توضیحات دیگر :
این سنجنده علاوه بر حالت زوج تصویر توانایی تصویربرداری از سه زاویه را نیز دارد. برای دریافت قیمت در حالت های زوج و سه زاویه با مشاوران موسسه تماس بگیرید.
در هنگام سفارش از تصاویر این سنجنده به حداقل سفارش توجه فرمایید. ضمنا حداقل ابعاد منطقه مورد نظر در هیچ مکانی نباید کمتر از 5 کیلومتر باشد.
EROS
نوع محصول :
PAN
تعداد باندها :
1
قدرت تفکیک مکانی :
1.9
حداقل سفارش به روز :
25 کیلومتر مربع
حداقل سفارش آرشیو :
196 کیلومتر مربع
قیمت به روز :
10.4 USD
قیمت آرشیو :
5.2 USD