کارگاه آشکارسازی آتش سوزی با تصاویر لندست

ساليانه در كشور ما صدها مورد آتش سوزي در جنگل ها و مراتع اتفاق مي افتد و هزاران هكتار از درختان، درختچه ها و گياهان را طعمه خود مي سازد. حريق ها علاوه بر خسارات اقتصادي، آثار مخرب زيست محيطي را نيز به دنبال دارند. وقوع آتش سوزي هاي مكرر در مناطق مختلف ايران در چند سال گذشته پژوهشگران منابع طبيعي را بر آن داشته است تا پژوهش هاي جديدي در عرصه هاي با ارزش جنگلي انجام دهند. در این ورکشاپ از تصاوير ماهواره های سری لندست  به منظور آشكارسازي، و تعيين وسعت مناطق دچار حريق در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه استفاده گرديده است.

هدف از این کارگاه تجزيه و تحليل طيفي آتش به منظور شناسايي و برآورد وسعت مناطق دچار حريق با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست

سرفصلهای کارگاه:

 1. آشنایی با پروژه لندست و قابلیت های آن
 2. آشنایی با باندهای طیفی ماهواره لندست و انتخاب بهترین ترکیب باند برای تفکیک پدیده های مختلف از یکدیگر
 3. آشنایی با روش های بارزسازی تصویر به منظور بارز سازی بهتر پدیده های مختلف در تصویر
 4. آشنایی با منطق انتخاب باند های بهینه برای فرایند طبقه بندی
 5. آشنایی با نقش رفتار های طیفی در ظاهر شدن پدیده های مختلف با رنگ های مختلف
 6. آشنایی با نقش تصحیح اتمسفری در فرایند طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
 7. آشنایی با روش تلفیق تصاویر ماهواره ای چند طیفی و پانکروماتیک و استفاده از آن در فرایند طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
 8. آشنایی با روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
 • روش طبقه بندی نظارت شده: روش بیشترین شباهت
 • روش طبقه بندی نظارت نشده: K-Means
 • روش طبقه بندی غیرپارامتریک: طبقه بندی Decision Tree
 • روش طبقه بندی شئ گرا با استفاده از نرم افزار eCognition

       9- آشنایی با روش نمونه  برداری در روش های طبقه بندی مختلف

      10- تولید نفشه موضوعی (آتش سوزی) با استفاده از تصاویر ماهواره ای برای دو زمان مختلف و آشکارسازی تغییرات ایجاد شده بین دو نقشه طبقه بندی شده

     11- آشنایی با روش اعتبار سنجی کلاس های تعریف شده در نقشه کاربری اراضی

     12- چگونگی گرفتن خروجی نقشه تولید شده در قالبlayout

     13-آشنایی با شاخص های آتش سوزی و چگونگی شناسایی آن در تصاویر ماهواره ای

 • خرید فقط  در این صفحه به صورت آنلاین و پرداخت از طریق کارت های اعتباری امکان پذیر می باشد.
 • هزینه این فیلم آموزشی ۳ ساعته ۳۰ هزار تومان است که بعد از ورود به صفحه پرداخت آن را وارد نمایید.

به خریداران این کارگاه پیشنهاد میگردد خود آموز نرم افزار ENVI (9 ساعت آموزش مالتی مدیا کاربردی ) را نیز تهیه کنند.

مکان برگزاری