استخدام
بیشتر بخوانید

استخدام در مشاور در شهرکرد-شهرسازی،جغرافیا،اقتصاد

یک شرکت مشاور نیازمند به استخدام یک نیروی محلی در شهرکرد با مشخصات زیر است. فارغ التحصیل از یکی از رشته های زیر در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد: شهرسازی استخدام  برنامه ریزی شهری و منطقه ای یا برنامه ریزی منطقه ای جغرافیا و برنامه ریزی شهری استخدام  اقتصاد شرح وظایف فرد استخدام شده […]

بیشتر بخوانید